Konsultation

Varje kund är en skild enhet och ofta varierar de produktionstekniska lösningarna och problemens ”smärtpunkter” hos olika kunder. Om det finns delområden som är produktionsmässigt och kostnadsstrukturellt på en god nivå, ändras de inte till konceptet vi normalt använder oss av, om kunden inte vill det.

Oberoende om det gäller personalledning/-administration, förbättring av hygienförhållanden, att utfordringen inte fungerar rätt eller om produktionen har en hög kostnadsstruktur, kan ni lita på den breda erfarenhet och yrkesskicklighet som innehas av vårt team och våra samarbetspartners.

Vårt företags två främsta mål är en förbättring av kundgårdens ekonomiska resultat och ett ökat välmående hos djuren. ”Ett välmående djur producerar bäst” är en gammal visdom som gäller än idag.

Ta kontakt!

Vår process

  • Kartläggning av utgångsläget.
  • Kartläggning och analysering av problem och smärtpunkter.
  • Utredning av konsulteringsbehovets intensitet. Vi är en väldigt flexibel aktör och en del gårdar vill ha två besök per år medan andra föredrar ”nyckeln i handen”-paketet. I det senare alternativet sköter vårt team hela produktionsutvecklingen och någon på vår lönelista handhar gårdens dagliga arbetsledningsuppgifter.
  • Vi sammanställer skriftliga rapporter över situationens utveckling med ett tidsintervall som överenskoms med kunden.