Cloudfarms

Cloudfarms är världens modernaste management-datahanteringssystem som är avsett för uppföljning av produktionen på svingårdar. Denna molntjänst tar gårdens produktionsuppföljning till ett nytt årtusende.

Se presentation här!

Ta kontakt!

EGENSKAPER

  • Uppföljning av produktionshändelserna i realtid.
  • Minimering av pappersnoteringar = inmatning av data med mobiltelefon enligt arbetsskeden.
  • Ingen programinstallering, uppdatering eller säkerhetskopiering.
  • All info som behövs i det dagliga arbetet hittas i mobiltelefonen.
  • Automatisk uppdatering av produktionsuppföljningen på ”vita tavlan” med 20 minuters intervall = i svinstallets kontor kan installeras en större bildskärm där man ser de viktigaste händelserna i produktionsverksamheten.
  • Världens modernaste uppföljningssystem för svingårdars produktion.