KONSULTATIONSTJÄNSTER
FÖR SVINHUSHÅLLNINGSFÖRETAG

 

Cloudfarms
Produktionsuppföljning

 

PERSONALFÖRMEDLING
TILL DJURHUSHÅLLNINGSGÅRDAR

Pig Consulting Oy grundades med anledning av kundernas behov. Vi är ett finländskt, opartiskt konsulteringsföretag som erbjuder tjänster för att utveckla produktionen i svinhushållningsföretag. Vi fungerar som importör av databashanteraren Cloudfarms Managements i Finland. Till våra tjänster hör även personalförmedling till djurhushållningsgårdar.

Våra tjänster

Konsultation

Konsultationstjänster för svinhushållningsföretag

Cloudfarms

Produktionsuppföljningssystem för svingårdar

Personalförmedling

Personalförmedling till djurhushållningsgårdar